A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng con người Hoàng Mai phát triển toàn diện

Ngày 12/4, Quận ủy Hoàng Mai, Hà Nội, tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Tuấn Anh cho biết, qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động, người sử dụng lao động và mỗi người dân trên địa bàn quận Hoàng Mai được nâng lên rõ rệt; năng lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT được khẳng định; công tác quản lý được tăng cường, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vai trò, mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn của chính sách BHYT được phát huy nên đã thu hút được nhiều tầng lớp xã hội tham gia và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Nhờ vậy, số người tham gia BHYT tăng qua các năm. Cụ thể, giai đoạn 2009 - 2014 là 270.616 người (đạt 77,8%); giai đoạn 2015 - 2019 là 330.445 người (đạt 88,4%); giai đoạn 2020 - 2023 là 458.782 người (đạt 94,1%).

Cùng với đó, quyền lợi trong khám chữa bệnh BHYT từng bước được mở rộng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai và Thủ đô Hà Nội.

Xây dựng con người Hoàng Mai phát triển toàn diện
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

Công tác phối hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHYT được đẩy mạnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách BHYT.

Đáng chú ý, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện hàng ngàn lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHYT nhưng chưa tham gia, hoặc đóng thấp hơn quy định, góp phần khắc phục hạn chế tình trạng nợ đọng của các đơn vị, doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Quận ủy Hoàng Mai cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW; đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Về Nghị quyết số 33-NQ/TW, trong 10 năm qua, quận Hoàng Mai đã triển khai Nghị quyết nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sáng tạo; qua đó, đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trên địa bàn quận Hoàng Mai lành mạnh, đa dạng, phong phú.

Xây dựng con người Hoàng Mai phát triển toàn diện
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW

Đáng chú ý, Quận ủy Hoàng Mai luôn chú trọng việc chăm lo xây dựng con người Hoàng Mai phát triển toàn diện, với những đặc trưng như: Có tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ham học hỏi, có ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vì lợi ích chung; có lối sống lành mạnh, trọng nghĩa, trọng tình, cần cù, trung thực, đoàn kết, sáng tạo, tôn trọng kỷ cương pháp luật, quy ước của cộng đồng; tự trọng, tự chủ, hiểu biết sâu sắc, tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước; chủ động phối hợp với các địa phương của Thủ đô và các tỉnh, thành trong cả nước nhằm quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế.

Hằng năm, quận Hoàng Mai đã dành khoảng 50% ngân sách để đầu tư mở rộng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thông tin được tăng cường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai, thực hiện đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu.

Xây dựng con người Hoàng Mai phát triển toàn diện
Quận ủy Hoàng Mai khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Công tác giáo dục văn hóa, đạo đức cho cán bộ, đảng viên được chú trọng, góp phần giáo dục đạo đức, định hướng thẩm mỹ, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ có bước phát triển về nhiều mặt, ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt hơn nhu cầu văn hóa tinh thần lành mạnh của Nhân dân.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Quận ủy Hoàng Mai đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và 6 giải pháp trọng tâm để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận Hoàng Mai đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Dịp này, Quận ủy Hoàng Mai cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Link bài gốc Copy link

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết